Hjem

Arnøyhamn bygdelags

hjemmeside

Kom gjerne med forslag til flere sider og innhold på sidene. E-post til bygdelaget er: post@arnoyhamn.no

Blir du stående igjen når ferga går? Klikk på bildet og skriv det på facebook.

Skjervøy er nå med i virkeområdet for samisk utviklingsfond. Eneste kriteriet for å søke er at du bor i kommunen. Gå til "laget" og les mer om hva du kan søke på.

Du kan nå støtte bygdelaget/grendehuset med noen kroner hver gang du tipper !

 

Hvordan knytter man seg til grasrotandelen? Se forklaring under "laget"

Klikk på bildet, så får du kart over Arnøyhamn. Enkelt å endre til flyfoto.

Unikt bygdehistorisk dokument kommet til rette: Protokollen for UL Varden fra 1946 til 1969.

 

Hele protokollen ligger tilgjengelig på nettet. Du kan laste den ned og lese den. Se under "Bygdehistorie"

INNBYDELSE TIL AKSJETEGNING/ANDELSTEGNING I KYSTBOLIG AS

Det nærmer seg oppstart i byggingen av 2 boliger med tilsammen 4 stk. 4-roms leiligheter på Draugnes i Arnøyhamn og vi starter arbeidet med å få på plass nødvendig kapital til denne investeringen. Prosjektet finansieres med lån og tilskudd i Husbanken samt med egenkapital på ca. 1 mill. kr som investorgruppa må få på plass.

Prosjektet er et OPS prosjekt, et såkalt offentlig, privat samarbeidsprosjekt som får gunstig finansiering i Husbanken og oppstart beregnes å bli i løpet av mars/april i år.

Byggherre er Per Strand Storslett AS v/KEG Holding AS og samarbeidspartner er Skjervøy kommune som skal disponere det ene bygget. Planen videre er at en investorgruppe i Arnøyhamn skal overta byggene (selskapet) når prosjektet er ferdigstilt.

Prosjektet ble startet opp ved at Arnøyhamn Bygdelag utnevnte 4 personen til et "Interimstyre" og vi har jobbet med planene om å bygge utleieboliger. Behovet ble avdekket da vi jobbet med det såkalte "Småbarnfamilieprosjektet" og det viste seg at det ikke var ledige boliger i bygda. Vi fikk etterhvert fradelt 2 tomter på Draugnes som var eneste plass i bygda hvor en fikk fradelt tomt uten NGI vurdering av skredfaren.

Vi fikk etterhvert innvolvert kommunen i planene og de har vist stor velvilje som til slutt har utløst dette samarbeidsprosjektet.

Vi tenker å benytte samme etableringsmåte som ved etablering av Bygdebutikken AS hvor investorer som går inn med kr 5000,- eller mer blir aksjonærer og de med mindre beløp går inn som andelseiere i aksjeposten til Bygdelaget.

Hovedaksjonærene regner vi med blir Bygdelaget, Bygdebutikken, Fiskarlaget og Arnøytind AS. I tillegg til bygdefolket vil vi invitere resten av befolkningen/bedriftene på øya samt til folk utenfor med tilknytning til øya vår.

Tegningsfrist settes til 31.03.2018

Med ønske om stor vellvilje!

 

Vennlig hilsen Langfjord, 24.01.2018

Interimstyret v/Kolbein Simonsen

Send oss tilbakemelding med navn, adresse, tlf.nr. og beløp til: Interimstyret v/ Kolbein Simonsen

Langfjord 9192 Arnøyhamn Mobil 99566898 E-postadr. kolbein@nordtroms.net

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

 

ARNØYHAMN BYGDELAG OG ARNØYHAMN GRENDEHUS

STED:GRENDEHUSET

TID:01.03.2018KL 1800

 

SAKER TIL BEHANDLING:

1.GODKJENNING AV INNKALLING

2.VALG AV MØTELEDER

3.GODKJENNING AV SAKSLISTE

4.ÅRSREGNSKAPET

5.ÅRSBERETNINGEN

6.EVENTUELLT

7.VALG

 

 

Kolbein Simonsen

leder Bygdelaget

 

Har du som er gammel nok til å ha opplevd gamle melkebåten "Brattvåg" lurt på hva som har skjedd med båten og om den fortsatt eksisterer? Vi har svaret. Gå til "bygdehistorie"

Regler og priser for jakt i området fra Haugen til Haugnes på Arnøya i Skjervøy kommune. Se under "utmarkslaget"

Rapporten om fastlandsforbindelsen kan du lese her. Klikk på bildet.

 

Og HER kan du lese den versjonen som ble presentert av styret i Arnøy/Laukøyforbindelsen i kommunestyret i februar 2013

 

Bygdelaget har fått mange spørsmål om hvor man finner rasfarekartene.

Du finner dem på denne linken:

http://www.skrednett.no/

 

Klikk på "aktsomhet-skred i bratt terreng" - "naturfare" - "NGI-snø og steinskred", og zoom inn.

Bilder fra skolen på 60- 70- og 80 tallet. Se under "bygdehistorie"

 

Arnøyhamn bygdelag