Kontaktinfo

Arnøyhamn bygdelags

hjemmeside

Styret i bygdelaget/grendehuset består av:

 

Leder: Kolbein Simonsen

Nestleder: Janne Pedersen

Kasserer: May-Tove Mikkelsen

Sekretær: Vigdis Angell Lorentzen

Styremedlem: Rune Pedersen

1. vara: Ørjan Pedersen

2. vara: Kariann Haugen

 

Alle har postadresse 9192 Arnøyhamn

E-post til bygdelaget: post@arnoyhamn.no

 

Arnøyhamn bygdelag