Utmarkslaget

Arnøyhamn bygdelags

hjemmeside

Utmarkslaget vil komme med info her:

Regler og priser for jakt i området fra Haugen til Haugnes på Arnøya i Skjervøy kommune.

 

Alle grunneiere kan jakte gratis i hele området. Gjelder alle typer jakt. De må få utstedt et grunneierbevis fra Svein Harald Simonsen( leder i utmarkslaget). Grunneiere kan låne ut beviset til ektefelle, barn, sivgerbarn og barnebarn. Grunnerer er ansvarlig for kortet og dem han/hun låner det til. Bare en kan jakte i gangen.

 

Sesongkort rype/harejakt: Kan kjøpes av fastboende og fritidshuseiere i vårt område for kr. 300,- Kortene gjelder for navngitt person og bare et kort pr. fritidshus.

Gåsejakt forbudt.

 

Jakttider følger generelt nasjonale regler. Noen unntak:

Baglimmit : 3 ryper pr. døgn. Hare ingen limit.

 

Rype/ hare jakt:

For grunneiere og sesongkort : 10.09-23.12

For døgnkort: 20.09-23.12

 

Priser døgnkort:

Uten Hund kr. 150.-

med hund kr. 200,-

Treningskort for fuglehund kr. 150,-

 

Treningskort for vintersesongen 2015:

Døgnkort kjøpes på nett. Gå til https://www.inatur.no/

Spørsmål kan rettes til Svein H. Simonsen (46415265)

 

TRENINGSKORT FOR INDRE ARNØY UTMARKSLAG (Haugen- Haugnesodden)

Terrenget er åpnet for trening fra 10.1.15 til 31.3.15

Dere får kjøpt kort via https://www.inatur.no/

 

Klikk HER for å lese lagets vedtekter.

(Se under kartet for info om jakt i de andre bygdene)

Vær obs på at all gåsejakt er forbudt i grunneierområdet høsten/vinteren 2016/2017

 

Informasjon om jakt og jaktkort på Lauksletta:

 

http://www.lauksletta.no/utmarkslaget.html

 

Arnøyhamn bygdelag